Wat te doen bij slagen en verwondingen?

Een meningsverschil kan al eens uit de hand lopen. De gemoederen raken verhit, het geduld raakt op en het komt tot een schermutseling. Het krijgen van een slag wordt in het strafrecht omschreven als slagen en verwondingen. Hoe zit het in dat geval met aansprakelijkheid? Wie moet wat vergoeden en kan je hiervoor een rechtszaak aanspannen? Dergelijke feiten hebben een grote impact, zowel fysisch als psychisch. 

Indicatieve tabel - vergoeding lichamelijke schade

De indicatieve tabel is een lijst van forfaitaire schadevergoedingen die opgesteld is door het Nationaal verbond van magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk verbond van vrede- en politierechters die men als strikt indicatief dient te hanteren.