de partijen spreken onderling af om 2 deskundigen aan te stellen om de schade van het slachtoffer minnelijk vast te stellen.

Op basis van het rapport van de experts kan dan de schadevergoeding exact worden berekend.

Meestal draagt elke partij de kosten van zijn expert. Deze van het slachtoffer worden ten laste genomen door de rechtsbijstandverzekeraar. Deze handelswijze komt vaak voor bij de regeling van letselschade tussen slachtoffer en de aansprakelijkheidsverzekeraar van de verantwoordelijke partij.

Een voorbeeld zien van een "Hoe een medische expertise voorbereiden"?

Voorbeeld... KLIK HIER

Een voorbeeld zien van een verslag van een raadsdokter?

Voorbeeld... KLIK HIER