Een voorbeeld:

1. Tijdelijke Persoonlijke Ongeschiktheid (TPO)

75% van 07/09/2019 – 30/09/2019
50% van 01/10/2019 – 13/10/2019
25% van 14/10/2019 – 30/11/2019
10% van 01/12/2019 – 31/12/2019
  5% van 01/01/2020 – 31/05/2020

2. Tijdelijke Economische Ongeschiktheid (TEO)

100% van 07/09/2019 – 13/10/2019
   50% van 14/10/2019 – 30/11/2019

3. Tijdelijke Huishoudelijke Ongeschiktheid (THO)

75% van 07/09/2019 – 30/09/2019
50% van 01/10/2019 – 13/10/2019
25% van 14/10/2019 – 30/11/2019 

4. Verworven consolidatie

4.1. Blijvende Persoonlijke Ongeschiktheid (BPO)     : 2%
4.2. Blijvende Economische Ongeschiktheid (BEO)   : 0%
4.3. Blijvende Huishoudelijke Ongeschiktheid (BHO) : 0%
4.4. Consolidatiedatum: 01/06/2020

5. Esthetische schade:

nihil (0/7)

6.  Technische hulp (prothesen, orthesen) en aanpassingen (woning en voertuig):

Niet van toepassing

7.  Te voorzien hulp van derden

7.1  Tijdelijk: niet van toepassing
7.2  Blijvend: niet van toepassing 

8. Voorbehoud voor de toekomst: /

9. Behandeling of opvolging na consolidatie: /