Een dading is een overeenkomst waarmee de partijen definitief een einde stellen aan de gevolgen van het geschil.

Door de ondertekening van de dading bevestigt het slachtoffer van het schadegeval volledig vergoed te zijn voor alle schade en geen andere vergoedingen meer te zullen vorderen voor huidige of toekomstige schadeposten met betrekking tot hetzelfde schadegeval.