Gerechtelijke expertise: de rechtbank stelt een expert aan om de oorzaak en/of de omvang van de schade te bepalen.

U kunt zich tijdens de gerechtelijke expertise steeds laten bijstaan door een eigen expert. De volledige kosten van de gerechtsexpert moeten in principe door de aansprakelijke partij worden gedragen.

De kosten van uw eigen expert worden ten laste genomen door uw rechtsbijstandverzekeraar indien het gaat over een gedekt schadegeval.