Een kwijting is een geschrift waarbij het slachtoffer van een ongeval zich akkoord verklaart met een voorgesteld bedrag als schadevergoeding voor (een deel of de volledige) schade die werd veroorzaakt.

Na ondertekening kan het slachtoffer nog bijkomende vergoedingen vorderen voor de andere, nog openstaande, schadeposten met betrekking tot hetzelfde schadegeval.