Lichamelijke schade

eigen raadsdokter eigen raadsgeneesheer besluiten dokter

De verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij stelt een raadsdokter aan. 
De besluiten van de raadsdokter zijn belangrijk aangezien ze weergeven hoe men uw letsels inschat:

 • tijdelijke invaliditeit (T.I.)
 • tijdelijke huishoudschade
 • tijdelijke persoonlijke schade
 • blijvende  invaliditeit (B.I.)
 • tijdelijke arbeidsongeschiktheid (T.A.O)
 • blijvende arbeidsongeschiktheid (B.A.O.)
 • blijvende huishoudschade
 • blijvende persoonlijke schade
 • meerinspanningen
 • littekens
 • hulp van derden
 • toekomstige verslechtering (voorbehoud voor de toekomst)

Wat is een consolidatiedatum?

Tijdstip dat de zieke of invalide wordt geacht niet meer te veranderen in het genezingsproces. In debatten voor de rechtbanken is dit te schatten tijdstip vaak een punt van discussie. Juist doordat volgens wetgeving de meeste kosten na consolidatie niet worden vergoed. Nochthans zijn het uitgaven die soms noodzakelijk zijn. Die medische uitgaven worden dan vervat in de verliespost "blijvende invaliditeit". Deze vangt aan vanaf consolidatie op het einde van tijdelijke invaliditeit of arbeidsongeschiktheid.