Een objectiviteitsclausule is een verplichte bepaling in iedere rechtsbijstandsverzekering welke is bedoeld om u te beschermen wanneer u niet akkoord gaat met de richting die uw rechtsbijstandverzekeraar inslaat voor de recuperatie van uw schadevergoeding of voor de verdediging van uw belangen. 
Ze komt erop neer dat u in dat geval het recht hebt het advies in te winnen van een advocaat, zodra uw verzekeraar zijn standpunt heeft bevestigd. 

  • Bevestigt de aangestelde advocaat dat uw verzekeraar goed geadviseerd heeft en de door hem gezette stappen de goede zijn, dan moet de verzekeraar toch de helft van de kosten van het advies van de advocaat ten laste te nemen. 

  • Start u, ondanks het advies van uw advocaat, een gerechtelijke procedure op tegen de derde, dan zal de rechtsbijstandverzekeraar de kosten van uw advocaat retroactief ten laste nemen wanneer u bij een definitieve uitspraak van de rechter een beter resultaat behaalt dan wat uw verzekeraar had geadviseerd. 

  • Bevestigt de aangestelde advocaat uw mening, dan is de verzekeraar verplicht het advies, maar ook alle verdere kosten van de advocaat en de rechtbank, ten laste te nemen en dit ongeacht de uitkomst van de procedure, dus ook als de rechtbank u nadien in het ongelijk stelt.

  • uw rechtsbijstandsverzekeraar vindt dat een proces nutteloos is omdat hij denkt dat de zaak geen kans op slagen heeft.

  • uw rechtsbijstandsverzekeraar is van mening dat het regelingsvoorstel van de tegenmaatschappij of tegenpartij billijk is en uw rechtsbijstandsverzekeraar denkt niet méér uit de brand te kunnen slepen voor de rechtbank. 

  • onderhandelingen tussen uw rechtsbijstandsverzekeraar en de tegenpartij blijven maar aanslepen en je wil schot in de zaak zien komen.

  • Of dat u, tegen het advies van uw verzekeraar in, een procedure in kort geding (spoedprocedure) wilt aanspannen om de aanstelling van een expert en de betaling van een provisie te verkrijgen om een deel van uw schade te dekken. 

Welnu, in al deze gevallen hebt u, op basis van de objectiviteitsclausule, wettelijk gezien het recht om het standpunt van uw verzekeraar te betwisten. Het staat u dan vrij om raad te vragen aan een advocaat van uw keuze, die u zal kunnen zeggen of het al dan niet interessant is de zaak bij de rechtbank aanhangig te maken met een grote kans om het pleit in uw voordeel beslecht te zien. Als de advocaat de verzekeraar in het gelijk stelt, krijgt u toch de helft van de prijs van de consultatie terugbetaald. Als hij uw hypothese onderschrijft, neemt de maatschappij zijn volledige ereloon voor haar rekening en hebt u het recht om een gerechtelijke procedure op kosten van de rechtsbijstandsverzekering op te starten.

schadebemiddelaar bemiddeling bemiddelaar schadebemiddelaar

Heb je een VRAAG?

Stel je vraag vrijblijvend en gratis
aan een schadebemiddelaar


schadebemiddeling schadebemiddelaar tegenexpert tegenexpertise


Contacteer ons...