Wat is het verhaalsrecht? 

In de nacht van 5 op 6 september gebeurde er een bizar ongeval in Knokke-Heist. Een bestuurder reed met de gloednieuwe wagen van zijn werkgever achterwaarts en aan hoge snelheid in op een huis. De bestuurder van het voertuig had te diep in het glas gekeken na een feestje op het werk en had zich klaarblijkelijk vergist van pedaal. De schade aan de woning was aanzienlijk: het huis diende zelfs te worden gestut.

Op sociale media werd meteen geponeerd dat deze bestuurder een zeer zware rekening zal gepresenteerd krijgen en zal moeten opdraaien voor alle kosten. Maar: is dit wel zo? 

Dat de bestuurder een zware strafrechtelijke sanctie riskeert, staat buiten kijf. Zijn rijbewijs werd reeds voorlopig voor 15 dagen ingetrokken en hij zal zich mogen komen verantwoorden voor de Politierechtbank. Onder bepaalde voorwaarden zal de verzekeraar van het voertuig effectief zijn kosten kunnen verhalen op de bestuurder van het voertuig, in geval van dronkenschap

Niet alleen bij dronken rijden, maar ook in andere situaties (bijv. rijden zonder rijbewijs of het overschrijden van het aantal toegelaten passagiers) kan een verzekering verhaal uitoefenen voor de bedragen die zij betaalden aan overige partijen. Belangrijk is wel dat het slachtoffer nooit in de kou blijft staan. De verzekeraar zal immers steeds tot vergoeding overgaan en nadien verhaal uitoefenen op de bestuurder of de verzekeringsnemer. 

Beperkingen op het verhaalsrecht

Gelet op de ernstige gevolgen die hiermee gepaard kunnen gaan, is dit verhaalsrecht wel aan strikte voorwaarden onderworpen. De verzekeraar moet tijdig én ondubbelzinnig hebben geïnformeerd over zijn voornemen om verhaal te gaan uitoefenen. Bovendien moet er (bij een aantal verhaalsmogelijkheden) bewijs worden geleverd dat er een oorzakelijk verband is tussen het ongeval en de reden waarom er verhaal wordt uitgeoefend. 

Belangrijk – voor de bestuurder in kwestie dan voornamelijk – is dat dit verhaalsrecht in de meeste gevallen beperkt wordt. Bij dronkenschap zal er een maximumbedrag van ongeveer 30.000,00 EUR kunnen worden teruggevorderd, afhankelijk van de kosten die de verzekeraar dient te vergoeden. 

De nodige betwisting over het verhaalsrecht kan en dient dan wel te worden gevoerd!