ongeval aanrijding botsing accident

Bij een verkeersongeval is het belangrijk om te bepalen wie er aansprakelijk is voor de schade die werd aangericht. Het is immers niet altijd gemakkelijk om te weten of je bij een ongeval in fout bent. 

Wie al eens betrokken was in een verkeersongeval, zal het Europese aanrijdingsformulier zeker wel herkennen. Dergelijke administratie hoort er nu eenmaal bij. Maar zo kom je achteraf wel niet voor onaangename (juridische) verrassingen te staan. Daarom is het belangrijk dat je dit onmiddellijk na het voorval invult. Een onvolledig of onjuist ingevuld aanrijdingsformulier houdt het risico in dat je niet volledig of zelfs helemaal niet wordt vergoed. Je eigen verzekeringsmaatschappij zal bovendien moeite hebben om je schade te recupereren. 

De voorkant van het aanrijdingsformulier moet ingevuld worden én getekend zijn door beide partijen die betrokken waren bij het verkeersongeval. Is dat laatste niet het geval? Haal je beste tekentalent boven voor een objectieve situatieschets. Heb je hierover een meningsverschil, pen dit dan zeker neer bij de rubriek “Mijn opmerkingen”. Op een aanrijdingsformulier staan bovendien enkele opties die je kan aankruisen. Doe dat alleen als een optie volledig met de omstandigheden van het ongeval overeenkomt.

In een ideaal geval heeft elke betrokken bestuurder zijn kalmte teruggevonden om op een volwassen manier de administratieve plichtplegingen te volbrengen na een verkeersongeval. Na de botsing vermijd je dan ook beter een tweede clash met de andere partij. Hou het hoofd koel en doe niets overhaast. Toch kan het altijd zijn dat je niet overeenkomt en er zelfs discussie ontstaat. Elke situatie is natuurlijk anders, vandaar dat we je aanraden om telkens juridisch advies in te winnen. Op die manier bereid je je voor op de verdere afhandeling en behoud je je kansen om vergoed te worden door de verzekeringsmaatschappij.

Kom je na een verkeersongeval niet tot een overeenkomst of wil de andere bestuurder het aanrijdingsformulier niet invullen? Bel dan zeker de politie zodat zij de nodige vaststellingen kunnen doen. Wanneer je je onveilig voelt of vermoedt dat de andere bestuurder onder invloed is, bel dan 112. Vul het aanrijdingsformulier in, ook al was de politie ter plaatse. Maar teken slechts voor zover je volledig akkoord bent met de inhoud en schets, ook al heeft de politie geholpen bij het invullen er van.

Beperk je niet enkel tot de tegenpartij die mee betrokken is bij het verkeersongeval. Ga op zoek naar getuigen. Ook hier is het belangrijk dat deze vermeld staan op het aanrijdingsformulier. Zo’n getuigenverklaring wordt immers makkelijker aanvaard als hij met z’n volledige naam, adres en telefoonnummer vermeld wordt. 

Na het verkeersongeval in kwestie bezorg je binnen de 8 dagen alle documenten aan de verzekeraar of makelaar. Veel mensen vragen zich af of ze hun wagen al mogen laten herstellen. Het antwoord hangt echter af van enkele factoren. Alleszins dient de schade eerst te worden vastgesteld door een expert. Bovendien is het belangrijk te weten of je al dan niet in fout bent Ook het feit of je al dan niet een omniumverzekering of burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering hebt, spelen hierbij een rol.