Verzet: dit is het verweer dat een partij kan uitoefenen tegen een vonnis bij verstek tegen haar gewezen. Die partij heeft zich immers op de 1ste zitting niet kunnen verdedigen en wil dit alsnog doen om zo bijvoorbeeld een mildere straf te verkrijgen.

Het verzet moet wel binnen een welbepaalde termijn worden aangetekend.

advocaat raadsman juridisch rechtbank zaak

ADVOCAAT STRAFRECHT

Juridische bijstand door een advocaat strafrecht


Een recht op RECHTSBIJSTAND verleent u de mogelijkheid om voor uw zaak kostenloos een beroep te doen op een advocaat.
De raadsman zal:

Contacteer ons