"VRIJE KEUZE VAN ADVOCAAT" is een verplichte bepaling in iedere rechtsbijstandsverzekering
welke inhoudt dat iedere verzekerde vrij zijn advocaat mag kiezen wanneer een gerechtelijke of administratieve procedure moet worden opgestart,
of wanneer er een belangenconflict optreedt tussen hem en zijn rechtsbijstandverzekeraar. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer beide partijen in een geschil bij dezelfde maatschappij verzekerd zijn.